תארים מתקדמים

בואו נלמד שמונה זוגות של תארים שימושיים באמצעותם נוכל לתרגל את תיאורי המידה שלמדנו בשיעור הקודם.

יקר וזול

יקר בסינית זה guì וזול זה pián yì. בדרך כלל נרצה לומר שמשהו הוא יקר מדי ובסינית זה tài guì le. המוכרים לעומת זאת תמיד ינסה לשכנע אתכם שזה דווקא ממש זול ובסינית fēi cháng pián yì.

עסוק ועייף

עסוק בסינית זה máng ועייף זה lèi. אם מישהו או מישהי קצת עייפים הם יאמרו wǒ yǒu yì diǎn lèi, ואם הם די עסוקים הם יאמרו wǒ bǐ jiào máng.

זקן וצעיר

זקן בסינית זה lǎo ואילו צעיר זה nián qīng שמילולית זה שנים קלות, כלומר מישהו שהשנים לא מכבידות עליו. הכי זקן נאמר zuì lǎo ודי צעיר אפשר לומר tíng nián qīng.

מהיר ואיטי

מהר או מהיר זה kuài ולאט או איטי זה màn. כאשר סינים נפרדים הם נוהגים לומר אחד לשני nǐ màn yì diǎn שמילולית זה קצת יותר לאט (יש גם màn zǒu – לך לאט) אבל המשמעות קרובה יותר לתשמור על עצמך. אם אתם מרגישים שמישהו מיישם את ברכות הפרידה יותר מידי טוב תוכלו לזרז אותם ולומר kuài yì diǎn – קצת יותר מהר.

שימו לב שבדוגמאות הסדר התהפך והמילה yǒu נפלה שכן לא מדובר בתאור אלא בבקשה או הוראה.

חמוד ומפחיד

חמוד ומפחיד הם זוג תארים פשוט ושימושי שמתבסס על ההברה kě שמשמעותה היא ניתן או בר במובן של בר ביצוע. חמוד הוא מישהו או משהו בר אהבה kě ài (כמו lovable באנגלית) ואילו דברים שניתן לפחד מהם יתוארו כ-kě pà. תארים אלו לוקחים אותנו לקצוות הסקאלה הכי חמוד זה zuì kě ài וקצת מפחיד זה yǒu yì diǎn kě pà.

חתיך ויפה

כאשר רוצים לומר על בן שהוא נראה טוב משתמשים במילה shuài. המילה piào liang לעומת זאת יכול לתאר לא רק בנות אלא גם מקומות, חפצים ועוד. כאשר בחור נראה טוב נאמר tā hěn shuài ועל דברים ממש יפים נאמר fēi cháng piào liang.

קל וקשה

קל במובן של פשוט לביצוע זה róng yì וקשה לא במובן החומרי אלא במובן המעשי זה nán. לא ממש פשוט זה bú tài róng yì ואם הבעיה קשה מדי נאמר tài nán le.

וכן, בצירוף מקרים מעניין המילה 'קשה' נהגית בדיוק כמו המילה 'גבר'.

שמח ועצוב

כאשר מישהו שמח הוא קצת ב-high ובסינית זה gāo xìng (את gāo שפירושה גבוה כבר הכרנו), וכאשר מישהו עצוב אז עוברת עליו תקופה קשה ומכאן המילה nán guò – קשה למעבר. ממש שמח זה fēi cháng gāo xìng וקצת עצוב זה yǒu yì diǎn nán guò.

שימו לב שלא ניתן להשתמש בעצוב כדי לתאר מצב מצער אלא רק מצב רוח של אנשים וחיות.