משפטים בסיסיים – להיות או לא להיות

בשיעור זה נכיר שלוש מילים שימושיות במיוחד ונלמד להרכיב באמצעותן משפטים בסיסיים בעלי התחלה אמצע וסוף.

שלושת המילים בהן נתמקד הן shì (להיות), hěn (מאוד) ו-bù (שלילה).

shì

ב-shì משתמשים כדי לומר על דבר מסויים שהוא גם דבר נוסף.

אני מורה – wǒ shì lǎo shī

זה ילקוט – zhè shì shū bāo

ישנן שלוש מילות שאלה המצטרפות ל-shì באופן תדיר והן:

מה – shén me

מי – shéi / shuí

של מי – shéi de / shuí de

מי אלה (מי הם)? – tā men shì shéi

הם חברים שלי – tā men shì wǒ de péng you

מה זה? – zhè shì shén me

זה כלי כתיבה – zhè shì yì zhī bǐ

של מי הספר הזה? – zhè běn shū shì shéi de

הספר הזה שלו/שלה – zhè běn shū shì tā de

hěn

המשמעות הבסיסית של hěn היא מאוד ומשתמשים בה כאשר מתארים תכונה של דבר מסויים. כאשר היא נוכחת במשפט פשוט היא מאבדת את משמעותה ונמצאת שם לצרכי משקל בלבד.

הוא / היא גבוה/ה – tā hěn gāo

התיק של אמא גדול – mā ma de bāo hěn dà.

ב-bù משתמשים כדי לציין שלילה. היא מופיע לפני המילה אותה היא שוללת וחשוב מאוד לזכור שאם המילה שלפניה מתחילה בטון רביעי bù משנה את הגייתה ל-bú בטון שני.

אני לא תלמיד – wǒ bú shì xué shēng

זה לא שלך – zhè bú shì nǐ de

הוא לא בא – tā bù lái

כאשר bù שוללת תואר היא פוטרת אותנו מן השימוש ב-hěn ומאזנת את המשפט בעצמה.

זה לא טוב – zhè bù hǎo

אבא לא רזה – bà ba bú pàng

הדלת ההיא אינה גבוהה – nà ge mén bù gāo

ניתן להשתמש ב-bù כדי ליצור שאלות של כן ולא. הביטוי הנשלל נאמר בטון נייטרלי, והתשובה תהיה צורת החיוב או השלילה.

טוב? – hǎo bu hao

טוב – hǎo

אתה הולך? – nǐ qù bu qu

לא – bú qù