אוצר מילים בסיסי

בשיעור זה נלמד מילים בסיסיות ושימושיות בחלוקה לשמות עצם, תארים ופעלים. בשיעור מושם דגש על זוגות של הפכים ודקויות בהגייה.

שמות עצם

בואו נכיר כמה מילים מאוד נפוצות בחיי היומיום. המילים הן rén (אדם), mén (דלת), bāo (תיק), shū (ספר), bǐ (כלי כתיבה) ו-dēng (מנורה).

המילה 'ילקוט' אגב היא צירוף של המילה 'תיק' והמילה 'ספר' שכן ילקוט הוא תיק ספרים או shū bāo.

מילה שימושית נוספת שקשה לדייק בהגייתה היא המילה 'מכונית' אותה אומרים chē. שימו לב שהצליל של האות e נמצא איפשהו באמצע בין a ל-e ולמעשה אנו אומרים a מבלי לפתוח את הפה.

תארים

בשיעור זה נכיר שישה זוגות של תארים והם גבוה (gāo) ו-ǎi (נמוך), pàng (שמן) ו-shòu (רזה), dà (גדול) ו-xiǎo (קטן), duō (הרבה) ו-shǎo (מעט), cháng (ארוך) ו-duǎn (קצר) והזוג האחרון qīng (קל) ו-zhòng (כבד).

אם נצרף את המילה 'הרבה' יחד עם המילה 'מעט' נקבל את הצירוף duō shǎo שמשמעותו היא כמה.

פעלים

האזינו כיצד אומרים הפעלים kāi (לפתוח) ו-guān (לסגור), lái (לבוא) ו-qù (ללכת), chī (לאכול) ו-hē (לשתות), zǒu (ללכת) ו-zuò (לשבת), chū (לצאת) ו-rù (להיכנס) ולסיום הזוג jìn (להתקדם) ו-tuì (לסגת).

גם גם נוכל ליצור צירוף חדש באמצעות המילים לפתוח ולסגור. הצירוף שיווצר kāi guān משמעותו היא מתג.

זוגות הפכים שימושיים

חלק זה מתמקד בעשרה זוגות הפכים שימושיים שיחד מתרגלים או ממחישים עקרונות חשובים בתעתיק ה-PINYIN. חמשת הזוגות הראשונים הם jiā (לחבר) ו-jiǎn (לחסר), tiān (יום, שמיים) ו-dì (ארץ, קרקע), nán (איש) ו-nǚ (אישה), fù (אב) ו-mǔ (אם) והזוג shàng (על, למעלה, לעלות) ו-xià (מתחת, למטה, לרדת).

חמשת הזוגות הבאים הם zuǒ (שמאל) ו-yòu (ימין), hǎo (טוב) ו-huài (מקולקל, רע), xīn (חדש) ו-jiù (ישן), yǒu (יש) ו-wú (אין, ללא, נטול) והזוג האחרון fāng (מרובע) ו-yuán (מעגל).

גם כאן יש צירופי הפכים שיוצרים מילים חדשות כגון fù mǔ שמשמעותו הורים והצירופים zuǒ yòu ו-shàng xià שמביעים אומדן בעת הערכה מספרית, כמו 'פלוס מינוס' או 'פחות או יותר' בעברית.

 תרגול הגייה על פי טונים

בואו נאזין למילים שלמדנו בשיעור זה בחלוקה על פי טונים. התעתיק של המילים מופיע למעלה, כאן יובא רק הפירוש. נסו לראות אם אתם מסוגלים להיזכר משמיעה כיצד כותבים מילים אלו.

טון ראשון

מילים בטון ראשון שנתקלנו בהן בשיעור זה: תיק, לאכול, חדש, ספר, גבוה, שמיים, מנורה, לצאת, לפתוח ומרובע.

טון שני

מילים בטון שני שנתקלנו בהן בשיעור זה הן: לבוא, ארוך, מעגל, אין, איש, דלת וגבר.

טון שלישי

מילים בטון שלישי שנתקלנו בהן בשיעור זה הן: מעט, נמוך, יש, עט, טוב, קטן, ללכת (לצעוד), קצר, אישה ושמאל.

טון רביעי

מילים בטון רביעי שנתקלנו בהן בשיעור זה הן: להתקדם, רע (מקולקל), ימין, ישן, אב, ארץ, למעלה, שמן, לסגת ולמטה.