מספרים גדולים

חלק א – מספרים בני חמש ספרות

כדי לומר את המספרים בטווח הזה נצטרך להכיר עוד שלוש יחידות.

יחידת המאות – bǎi

יחידת האלפים – qiān

יחידת הרבבות – wàn

העיקרון הבסיסי של בניית המספרים האלו הוא די פשוט. כל מה שעלינו לעשות הוא לומר את המספר ולאחר מכן את היחידה אליה הוא מתייחס. המספר 89,563 מורכב משמונה רבבות, תשעה אלפים, חמש מאות, שש עשרות ושלוש אחדות ועל כן נאמר אותו כך:

bā wàn jiǔ qiān wǔ bǎi liù shí sān

כמובן שיש כמה דברים שצריך לשים לב אליהם.

הסיפרה אחת

את הכמות של כל יחידה מציינים אפילו אם מדובר ביחידה בודדת. המספר 11,111 יאמר כך:

yí wàn yì qiān yì bǎi yì shí yī

שימו לב שהטון של המספר אחד yī משתנה בהתאם להברה שלפניו על פי הכללים של ציון הכמות.

הסיפרה שתיים

כדי לציין כמות של שתיים עבור אחדות ועשרות נשתמש ב-èr ועבור מאות, אלפים ורבבות נשתמש ב-liǎng. המספר 22,222 יאמר כך:

liǎng wàn liǎng qiān liǎng bǎi èr shí èr

השימוש ב-liǎng כדי לציין כמות של שניים גם היא חלק מכללי ציון הכמות.

הסיפרה אפס

מי שבאמת עושה לנו צרות זו הסיפרה אפס. הכלל אומר שכאשר יש לנו אפס או רצף של אפסים באמצע המספר אנו מציינים זאת ע"י אמירת líng פעם אחת. כך למשל:

301 – sān bǎi líng yī

3,001 – sān qiān líng yī

30,001 – sān wàn líng yī

5,027 – wǔ qiān líng èr shí qī

90,054 – jiǔ wàn líng wǔ shí sì

במידה ויש שני אפסים המופיעים באמצע המספר אך לא ברצף נציין אותם בנפרד:

30,201 – sān wàn líng liǎng bǎi líng yī

במידה ורצף האפסים מופיע בסוף המספר אין צורך לומר את היחידה האחרונה, אלא אם כן ישנו אפס לפניה.

150 – yì bǎi wǔ

2,700 – liǎng qiān qī

70,500 – qī wàn líng wǔ bǎi

במידה והכמות של היחידה האחרונה לפני הרצף היא 2 נאמר èr ולא liǎng

7,200 – qī qiān èr