משפחה

כשזה מגיע לבני משפחה (jiā rén) וקרובי משפחה (qīn qì), בסינית המילים הרבה יותר ספציפיות. כך למשל מבדילים בין אחים גדולים לאחים צעירים, ובין סבים וסבתות, דודים ודודות על פי הצד אליו הם משתייכים. בנוסף, לפעמים לאותו בן משפחה יש שמות שונים באזורים שונים בסין.

עץ משפחה סיני

הורים וילדים

המילה הנפוצה להורים במנדרינית היא fù mǔ. ישנן שלוש דרכים עיקריו להתייחס לכל הורה. הדרך הנפוצה ביותר הן bà ba (אבא) ואמא (mā ma). דרך מעט רשמית יותר היא לומר fù qīn (אב) ו-mǔ qīn (אם). בנוסף, בדרום סין נהוג לקרוא לאבא diē ולאמא niáng. ילדים הם hái zi כאשר יש לנו ér zi (בנים) ו-nǚ ér (בנות).

אחים ואחיות

בסין זה משנה אם אחיך או אחיותיך מבוגרים או צעירים ממך. אנו מבדילים בין gē ge (אח גדול), dì di (אח צעיר), jiě jie (אחות גדולה) ו-mèi mei (אחות קטנה). הצירוף לאחים ואחיות (siblings) הוא xiōng dì jiě mèi.

סבים וסבתות נכדים ונכדות

גם כשזה מגיע לסבים וסבתות זה לא ישר ולעניין. מצד אבא יש לנו את yé ye (סבא) ו-nǎi nai (סבתא), ומצד אמא יש לנו את lǎo ye (סבא) ו-lǎo lao (סבתא) שבדרום סין מכונים wài gōng ו-wài pó. מהצד השני יש לנו את המילים sūn zi (נכד – הבן של הבן), sūn nǚ (נכדה – הבת של הבן), wài sūn (נכד – הבן של הבת) ו-wài sūn nǚ (נכדה – הבת של הבת).

דודים ודודות

דודים ודודות זה היכן שהעסק המשפחתי מתחיל להסתבך באמת. בשלב זה נסתפק בלהכיר את המילים bó bo (אח גדול של אבא), shū shu (אח צעיר של אבא) ו-gū gu (אחות של אבא), jiù jiu (אח של אמא) ו-yí mā (אחות של אמא).

אגב, ילדים משתמשים ב-shū shu כשהם מתייחסים לגברים צעירים שהם אינם מכירים. כמו שפעם גם אצלנו היו אומרים 'תגידו שלום לדוד'.

הנה שיר ילדים קצר המלמד את שמות קרובי המשפחה עיקריים – סבים, סבתות, דודים ודודות. שימו לב שלסבא וסבתא מצד האמא הוא משתמש במילים מהדיאלקטים של דרום סין.

השיעור הזה היה טעימה קטנה מאוד מהעץ המשפחתי הסיני. האמת היא שהוא הולך ומסתעף (עוד לא הגענו לבני דודים ולקשרים דרך נישואין) וקרוב לוודאי שגם הסינים לא זוכרים את כולו. אם אתם רוצים לראות באמת עד כמה הוא מסובך הסרטון הבא ממחיש זאת בצורה נהדרת.