הכללה

בשיעור זה נכיר את מילית העזר dōu ונלמד כיצד להשתמש בה כדי לבטא הכללה.

כדי להבין כיצד משתמשים ב-dōu ומה היא עושה בדיוק נתקדם בהדרגה ממשפט למשפט בדוגמאות הבאות:

הוא / היא אמריקאי/ת – tā shì měi guó rén

הוא / היא גם אמריקאי/ת – tā yě shì měi guó rén

האיש ההוא גם אמריקאי – nà ge rén yě shì měi guó rén

עכשיו נאחד את כל המידע הזה למשפט אחד ונאמר

הם כולם אמריקאים – tā men dōu shì měi guó rén

למעלה השתמשנו במילה dōu כדי לבצע הכללה את נושא המשפט (מי שהמשפט מדבר עליו או מי שמבצע את הפעולה) אבל ניתן להשתמש בה גם כדי להכליל את מושא המשפט (מה או מי שהפעולה מתבצעת עליו).

אני אוהב צבע אדום – wǒ xǐ huān hóng sè

צבע כחול אני גם אוהב – lán sè wǒ yě xǐ huān

נאחד את שניהם למשפט אחד ונאמר

אני אוהב גם אדום וגם כחול – hóng sè, lán sè wǒ dōu xǐ huān

שימו לב שכדי להביע הכללה על הצבעים שינינו מעט את הסדר המשפט והעברנו את הצבעים לתחילתו. כאשר משתמשים במילה dōu הדבר אשר מכלילים לגביו חייב להופיע לפניה.

דוגמאות נוספות

כולם יודעים – dà jiā dōu zhī dào

שניכם / כולכם חברים שלי – nǐ men dōu shì wǒ de péng you

צריך לקנות את כל חמשת הספרים האלה – zhè wǔ běn shū dōu yào mǎi

שני התיקים הללו לא ממש יקרים – zhè liǎng ge bāo dōu bú tài guì