פעלים בסיסיים לזמן השיעור

בואו נכיר 20 פעלים בסיסיים ושימושיים לזמן השיעור. חמישה פעלים בכל טון, ארבעה כדוגמאות ואחד במסגרת תרגיל האזנה.

טון ראשון

ארבעת הפעלים בטון ראשון שנכיר הם tīng (לשמוע, להקשיב), shuō (לדבר, לומר, להגיד), kāi (לפתוח, להתחיל) ו-guān (לסגור, לקשור). כך הם נשמעים:

טון שני

ארבעת הפעלים בטון שני שנכיר הם dú (לקרוא, להקריא), ná (להחזיק, להביא / לקחת), hé (לסגור, לצרף, להתאים) ו-tú (לצבוע). כך הם נשמעים:

טון שלישי

ארבעת הפעלים בטון שלישי שנכיר הם xiě (לכתוב), gěi (לתת), qǐng (לבקש) ו-jǔ (להרים באמצעות היד). כך הם נשמעים:

טון רביעי

ארבעת הפעלים בטון רביעי שנכיר הם kàn (לראות, להסתכל), zuò (לעשות, לבצע), fàng (להניח, לשחרר) ו-hùa (לצייר). כך הם נשמעים:

תרגיל

בקובץ הבא תשמעו ארבעה פעלים, כל אחד בטון אחר. תוכלו לקבוע מה הטון של כל פועל? הפעלים הם xiang (לחשוב), wan (לשחק), dao (להגיע) ו-ca (למחוק).

התשובות למטה בלבן (סמנו עם העכבר כדי לראות).

xiǎng – טון שלישי

wán – טון שני

dào – טון רביעי

cā – טון ראשון