המספרים

המספרים 0 עד 10

 המספרים הבסיסיים במנדרינית הם yī (אחת), èr (שתיים), sān (שלוש), sì (ארבע), wǔ (חמש), liù (שש), qī (שבע), bā (שמונה), jiǔ (תשע), shí (עשר) ו-líng (אפס).

ספירה מ-1 עד 10

ספירה מאחד עד עשר היא משהו שכדאי לתרגל בתכיפות בתחילת לימודי השפה.

המספרים 11 – 19

כדי לומר את המספרים אחת עשרה עד תשע עשרה כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא לומר עשר (shí) ואחריו את ספרת האחדות של המספר. זה קצת דומה למה שאנחנו עושים בעברית אבל בסדר הפוך. על פי נוסחה זו המספרים 11 עד 19 במנדרינית הם: shí yī (אחת עשרה), shí èr (שתיים עשרה), shí sān (שלוש עשרה), shí sì (ארבע עשרה), shí wǔ (חמש עשרה), shí liù (שש עשרה), shí qī (שבע עשרה), shí bā (שמונה עשרה) ו-shí jiǔ (תשע עשרה). כך הם נשמעים:

מספרי העשרות 20 עד 90

מספרים אלו גם הם מורכבים מן המספרים הבסיסיים אך הפעם המספר עשר (shí) מופיע בסוף. כדי לומר 20 נגיד שתיים עשרות או èr shí, שלושים יהיה שלוש עשרות  או sān shí  וכן הלאה sì shí (ארבעים), wǔ shí (חמישים), liù shí (שישים), qī shí (שבעים), bā shí (שמונים) ו-jiǔ shí (תשעים). כך זה נשמע:

מספרים דו-ספרתיים 21 עד 99

עכשיו אנו יכולים לומר כל מספר דו-ספרתי שנרצה. בניגוד לעברית אין כאן שימוש בו"ו החיבור וכדי לומר עשרים וארבע אנחנו פשוט צריכים לומר עשרים ארבע או èr shí sì. בקובץ הבא תוכלו לשמוע את המספרים èr shí yī (עשרים ואחת), sān shí èr (שלושים ושתיים), sì shí sān (ארבעים ושלוש), wǔ shí sì (חמישים וארבע), liù shí wǔ (שישים וחמש), qī shí liù (שבעים ושש), bā shí qī (שמונים ושבע), jiǔ shí bā (תשעים ושמונה) ו-jiǔ shí jiǔ (תשעים ותשע).