יסודות ההגייה ותעתיק ה-PINYIN

תעתיק Pinyin הוא שיטה לבטא את צלילי המנדרינית באמצעות אותיות לטיניות. יש שני דברים שצריכים לדעת כאשר משתמשים ב-Pinyin: הראשון, כאמצעי מלאכותי שאינו חלק מן השפה הוא אינו מדוייק ב-100%, נעשו בו המון פשרות ולכן לעיתים הוא גם מטעה. השני, למרות שההגיון שלו מתבסס על כללים ועקרונות המוכרים לנו משפות אחרות, עלינו להתנתק מהם שכן במקרים רבים הם אינם תקפים. לכן חשוב ללמוד מילים מתוך שמיעה ולא מהאופן בו כותבים אותן ב-Pinyin.

תחיליות

הצלילים p t k לעומת b d g

 האותיות p t k הרבה יותר מנושפות ממה שאנחנו רגילים אליהם ואנגלית או ממקבילותיהן העבריות פ ט ו-ק. כאשר אנו הוגים אותן האוויר יוצא מן הפה בפתאומיות ובעוצמה ממש כאילו אנו עושים אפקטים קוליים למכות בסרטי קונג-פו ישנים. האותיות b d g גם הן שונות במקצת מן המוכר לנו באנגלית או מקבילותיהן העבריות ב ד ו-ג. האות b למעשה מבטאת צליל שנמצא איפשהו בין ב ל-פ ועל אותו עקרון גם d היא הכלאה בין ט ו-ד ו-g היא הכלאה בין ג ו-ק. בקובץ הבא תשמעו כיצד הוגים pa ta ka ואחר כך ba da ga. בתחילת הקובץ כל צליל מופיע פעם אחת ולאחר מכן השוואה בין pa ו-ba, בין ta ו-da ובין ka ו-ga בה כל צליל מושמע פעמיים.

השלישיה sh ch zh

את שלושת הצלילים הללו הוגים באופן מאוד דומה כלומר השיניים, הלשון ושאר חלקי הפה נמצאים פחות או יותר באותה תנוחה. הצליל sh דומה לצליל האות ש בעברית אם כי בהשוואה אליה הלשון אמורה להיות ממוקמת קצת יותר גבוה בחלל הפה ועל כן הצליל נשמע מעט יותר עמוק. הצליל של ch דומה מאוד להגייתו במילה church באנגלית ולמעשה מה שעשינו כדי ליצור אותו זה להוסיף t לפני הצליל של sh. הצליל של zh קרוב מאוד לצליל של האות g בשם George. הנה קובץ המדגים כיצד הוגים shi chi zhi כל צליל פעמיים.

השלישיה s c z

גם שלושת הצלילים האלו הם קרובי משפחה. האות s מבטאת צליל הדומה לצליל האות ס בעברית. האות c מבטאת צליל הדומה לצליל האות צ בעברית ואילו z נשמעת כמו חיבור של ד ו-ז כמו שיצא לנו אם נאמר את הביטוי 'עד זוב דם' במהירות. הקובץ הבא מדגים כיצד הוגים si ci zi כל צליל פעמיים.

השלישיה x q j

השלישיה הייחודית הזו מהווה את האתגר הכי גדול עבור כל מי שמתחיל ללמוד מנדרינית שכן הם אינם דומים לאף צליל אחר שאנו מכירים. ניתן לראות את x כמשהו באמצע בין sh ו-s, את q כמשהו באמצע בין ch ו-c ואת j כמשהו באמצע בין zh ו-z. הסוד להגייה מוצלחת שלהם הוא למקם את קצה הלשון בתוך הפה מאחורי השיניים התחתונות כאשר מרכזה נוגע בקדמת החניכיים העליונים טיפה מעל השיניים עליונות. כאשר אנו הוגים אותם אנחנו למעשה מאולצים לחשוף את השיניים שלנו. הקובץ הבא מדגים כיצד הוגים xi qi ji כל צליל פעמיים.

האותיות h ו-r

האותיות האלו מבלבלות במקצת כי הן שונות ממקבילותיהן בעברית וקיים פיתוי רב להגות אותן כפי שהן נשמעות באנגלית כזה ההגייה קצת דומה. הצליל של r הוא קרוב משפחה של sh. כאשר הוגים אותם הלשון והשיניים עושות בדיוק אותו דבר רק שכאשר הוגים את r מיתרי הקול נכנסים לפעולה. ההבדל ביניהם הוא בדיוק כמו ההבדל בין  ש ו-ז'. האות h מייצגת צליל שנמצא בין ה לבין ח, מעין ח נקייה ללא חרחורים. נסו למצוא אצלכם בגרון את נקודת המעבר בין ה ל-ח. משם בדיוק הצליל הזה מופק.

האותיות w ו-y

אותיות אלו הן אותיות קוסמטיות כלומר הן שם בעיקר בשביל היופי וכדי שהאותיות i ו-u לא יופיעו בתחילת מילה. למשל במקום לכתוב iao כותבים yao ובמקום לכתוב uei נכתוב wei. באופן כללי ניתן לומר כי הן נשמעות כמו שהוגים אותן בשפה האנגלית.

הצלילים f m l n

ארבעת האותיות הללו הן הקלות ביותר. הן נהגות בדיוק כמו שאנחנו מכירים אותו או כמו פ רפה, מ, ל ו-נ בעברית.

התנועות

התנועות הן האלמנט הכי מטעה בתעתיק ה-Pinyin והסיבה היא שהרבה מהן משתנות בהתאם לאות שלפניהן או בתוך צירופים. על כן נלמד את התנועות מתוך דוגמאות של מילים שונות בהן הן מופיעות.

האות a

האות a לרוב נהגית כתנועת פתח כאשר הפה מאוד פתוח, כמו שהרופא מבקש מאיתנו להגיד אהה כשהוא רוצה לבדוק לנו את הגרון. בצירופים מסוימים הצליל שלה משתנה ונשמע קצת כמו סגול (האות e). האזינו כיצד היא נשמעת במילים tā (הוא / היא), ǎi (נמוך), gāo (גבוה), jiǎ (שקרי, מזוייף), jiǎn (להחסיר, להפחית), cháng (ארוך) ו-duǎn (קצר).

האות e

צלילה של האות e מגוון מאוד. לפעמיים היא נשמעת כפי שהיינו מצפים מהאות e להישמע, לפעמים היא נשמעת כמעט כמו האות a ויש מקרים בהן היא משחקת בין שתיהן ויוצרת צליל שנמצא לא כאן ולא שם. האזינו כיצד היא נשמעת במילים è (רעב), xié (נטוי), zhè (הזה / הזו), zhēn (אמיתי) ו-zhèng (ישר, מדוייק).

האות i

האות i מהווה את אחת הדוגמאות הכי בולטות לבעייתיות המובנת של תעתיק ה-Pinyin. לעתים היא נשמעת כמו i ולעיתים היא נשמעת יותר כמו e אך לנו קשה להתרגל לכך. האזינו כיצד היא נשמעת במילים dī (נמוך, כמו מקום נמוך), xīn (חדש), jiù (ישן), shī (רטוב, לח), kāi (לפתוח, להתחיל) ו-qiǎn (רדוד).

האות o

האות o פחות מבלבלת יחסית לשאר. באופן כללי ניתן לומר כי לפעמים היא נשמעת כמו שהיינו מצפים מ-o להישמע, ולעיתים צלילה יותר קרוב לאות u. האזינו כיתד היא נשמעת במילים mō (ללטף), zhōng (אמצע, מרכז), duō (הרבה), shǎo (מעט) ו-zǒu (ללכת).

האות u

בדרך כלל מקבילה לצליל אוּ כמו במילה 'אולי' אולם בצירופים מסוימים היא נשמעת יותר כמו הכלאה בין u ל-o כמו למשל במספר 9. לעיתים היא מחביאה בתוכה e קטנה. האזינו כיצד היא נשמעת במילים chú (לחלק), kuài (מהר), zuǒ (שמאל), yòu (ימין) ו-dùn (קהה).

האות ü

צליל זה אינו קיים בשפה העברית אך הוא קיים בגרמנית ובצרפתית ועל כן ייתכן ששמעתם אותו כבר. הוא מהווה הכלאה בין האות u והאות i והדרך הנכונה להגות אותו היא להגיד 'אי' (i) אבל בשפתיים מעוגלות כאילו אנו אומרים או (u). שימו שאחרי האותיות y x q j האות ü נכתבת כ-u רגילה ללא שתי הנקודות למעלה אך היא עדיין נהגית כ-ü.האזינו כיצד היא נשמעת במילים nü (אישה), qù (ללכת), yún (ענן) ו-yuán (עגול).

הסיומות n ng r

במדרינית יש שלוש סיומות אפשריות להברות סגורות (שאינן מסתיימות בתנועה פתוחה). הראשונה היא n אשר נשמעת כמו האות 'נ' בעברית. השניה היא ng אשר אינה מייצגת את הצירוף 'נג' אלא מייצגת גרסה מאונפפת של האות 'ג' או g כמו במילים finger ו-singer. השלישית היא r אשר לעיתים נכתבת עם n לפניה. האזינו כיצד נשמעת ההברות sān sāng sānr:

טונים

ארבעת הטונים

במנדרינית קיימים ארבעה טונים. טון ראשון: טון גבוה, ארוך וקבוע – מאוד קל לזהות אותו. טון שני: טון קצר ועולה – קצת מזכיר טון של סיום משפט שאלה בעברית. טון שלישי: טון נמוך וארוך – מתחיל נמוך, יורד עוד קצת ולקראת הסוף עולה מעט בחזרה. טון רביעי: טון יורד, קצר וחתוך – כמו טון של קביעת עובדה בעברית. בתחילת הדרך הרבה תלמידים מתקשים להבחין בין טון שני לטון שלישי שכן בשניהם יש מגמת עליית מסויימת. חשוב לזהות ולהגות את החלק הנמוך של הטון השלישי. זהו המפתח להתגברות על מכשול זה. להלן קובץ המדגים את ארבעת הטונים על ההברות ma ו-xie כלומר מה שנשמע  בו הוא mā má mǎ mà ולאחר מכן xiē xié xiě xiè.

הברות ללא טון

לעיתים יש הברות אשר נהגות ללא טון מסוים או בטון נייטרלי. מדובר בהברות אשר בדרך כלל מופיעות בסוף משפט, בהברות שיעודן לחבר בין הברות אחרות או להיות להן לתוספת. הנה דוגמא לשש הברות נפוצות מן הסוג הזה והן de le ma ba ne zi.