כינויי הרמז

בפרק זה נלמד להתייחס לעצמים ספציפיים באמצעות המילים 'זה', 'זו', 'אלה' וחברותיהן. כמו כן נכיר את מילות השאלה שהולכות יחד איתן והן איזה, איזו ואילו.

מילות המפתח לשיעור זה הן שלוש. המילה zhè המתייחסת לדברים קרובים (מקבילה ל-this ו-these באנגלית), nà המתייחסת לעצמים רחוקים (מקבילה ל-that ו-those באנגלית) ומילה השאלה nǎ שפירושה איזה, איזו או אילו (כמו which באנגלית). כך הן נשמעות:

אופן השימוש במילים אלו הוא זהה ודי פשוט. כאשר אחנו אומרים yí ge rén אנו מדברים על אדם אחד והוא או היא אינם אנשים ספציפים. כדי להתייחס למישהו ספציפי נוסיף לפני הצירוף את המילה zhè ונאמר zhè yí ge rén שזה 'האיש הזה' או 'האישה הזו'. אם האדם אליו אנו מתייחסים אינו נמצא בקירבתנו נאמר nà yí ge rén ואם נרצה לשאול לאיזה אדם מתכוונים נאמר nǎ yí ge rén.

כלומר הנוסחה הכללית של הצירוף היא (סדר הרכיבים משמאל לימין):

שם העצם + מילת כימות + מספר + כינוי רמז

את המספר 'אחד' נהוג להשמיט כך שאם לא מצויין מספר הרי שאנו מדברים על פריט בודד. למרות שהוא נעלם לעיתים נשארות עקבות בכינוי הרמז עצמו והגייתם משתנה מ-zhè, nà, nǎ ל-zhèi, nèi, něi בהתאמה.

דוגמאות

הספר הזה – zhè běn shū / zhèi běn shū / zhè yì běn shū

העט ההוא – nà zhī bǐ / nèi zhī bǐ / nà yì zhī bǐ

איזו דלת? – nǎ ge mén / něi ge mén – nǎ yì ge mén

כרטיס הביקור הזה – zhè zhāng míng piàn

הילד ההוא (או הילדה ההיא) – nà ge hái zì

איזה רכב? – nǎ liàng chē

ועם מספרים גדולים יותר

שני האנשים האלה – zhè liǎng ge rén

שלושת הספרים ההם – nà sān běn shū

אילו ארבע ילדות? – nǎ sì ge nǚ hái

חמשת המחקים האלה – zhè wǔ kuài xiàng pí

עשרת התצלומים ההם – nà shí zhāng zhào piàn

אילו שישה עשר תיקים? – nǎ shí liù ge bāo

במילים אשר אינו מצריכות מילות כימות העיקרון זהה, רק שנהוג להשאיר את המספר 'אחד' ולא להשמיטו.

הפעם הזו – zhè yí cì

שני הימים ההם – nà liǎng tiān

איזו שנה? – nǎ yì nián

שימו לב שבמקרים רבים הוגים את המספר 'אחד' בטון נייטרלי.

מילת הכימות xiē

עד כה למדנו להתייחס למספר ספציפי של אנשים, אולם מה נעשה כאשר אנו רוצים להתייחס ליותר מדבר אחד אך איננו יודעים או לא רוצים לומר את המספר המדויק? במקרים כאלו באה לעזרתנו מילת הכימות yì xie או פשוט xiē שמשמעותה היא אחדים. היא מחליפה הן את המספר והן את מילת הכימות. הנה כך:

האנשים האלו – zhè xiē rén

הספרים ההם – nà yì xiē shū

אילו עפרונות? – nǎ yì xiē qiān bǐ

שימו לב שכאשר משתמשים במילה זו בדרך כלל מדובר בכמות שאינה גדולה שכן המשמעות המקורית שלה היא כמה או אחדים.