צירופי הברות (מבוגרים)

רוב המילים במדנרינית מורכבות מצירופים של שתי הברות, לכן חשוב לתרגל את הצירופים בין הטונים השונים. בפרק זה נעשה זאת באופן מובנה ובאמצעות דוגמאות שימושיות במיוחד.

טון ראשון

בקובץ הבא תמצאו חמישה צירופים הנפתחים בטון ראשון. הדוגמאות שנבחרו הן gān bēi (לחיים), jiā yóu (קריאת עידוד), chū kǒu (ייצוא), gōng zuò (עבודה) ו-zhēn de (באמת).

טון שני

בקובץ הבא תמצאו חמישה צירופים הנפתחים בטון שני. הדוגמאות שנבחרו הן chéng jiāo (סגירת עסקה), xué xí (ללמוד), nín hǎo (שלום לך), míng piàn (כרטיס ביקור) ו-hé tong (חוזה). nín hǎo זוהי דרך להגיד שלום לאדם אחד בצורה מנומסת המצביעה על כבוד כלפי בן השיחה.

טון שלישי

בקובץ הבא תמצאו חמישה צירופים הנפתחים בטון שלישי. הדוגמאות שנבחרו הן shǒu jī (טלפון נייד), děng yú (שווה ל), nǐ hǎo (שלום לך), mǎi mài (עסקים) ו-jiǎ de (בכאילו). שימו לב שכאשר טון שלישי עוקב האחרי טון שלישי נוסף, אזי הראשון מביניהם נהגה בטון שני כמו במילה nǐ hǎo אשר בפועל נהגית ní hǎo. בכתיבה עצמה לא משנים את הסימון, רק בדיבור.

טון רביעי

בקובץ הבא תמצאו חמישה צירופים הנפתחים בטון רביעי. הדוגמאות שנבחרו הן dà jiā (כולם), jià gé (מחיר), jìn kǒu (ייבוא), zài jiàn (להתראות) ו-xiè xie (תודה).

עוד כמה צירופי הברות שימושיים במיוחד הם:

להבין – míng bai

לדעת – zhī dào

אפשר / מותר – kě yǐ

אולי – kě néng

יחד – yì qǐ

להתחיל – kāi shǐ

סין – zhōng guó

סינית – hàn yǔ, zhōng wén