צירופי הברות (ילדים)

רוב המילים במדנרינית מורכבות מצירופים של שתי הברות, לכן חשוב לתרגל את הצירופים בין הטונים השונים. בפרק זה נעשה זאת באופן מובנה ובאמצעות דוגמאות שימושיות במיוחד.

טון ראשון

בקובץ הבא תמצאו חמישה צירופים הנפתחים בטון ראשון. הדוגמאות שנבחרו הן shū bāo (ילקוט), zhōng wén (סינית), qiān bǐ (עפרון), ān jìng (שקט) ו-xiū xi (הפסקה).

טון שני

בקובץ הבא תמצאו חמישה צירופים הנפתחים בטון שני. הדוגמאות שנבחרו הן xué shēng (תלמיד), xué xí (ללמוד), nín hǎo (שלום לך), bú duì (לא נכון) ו-ér zi (בן). nín hǎo זוהי דרך להגיד שלום לאדם אחד בצורה מנומסת המצביעה על כבוד כלפי האדם איתו אנו מדברים.

טון שלישי

בקובץ הבא תמצאו חמישה צירופים הנפתחים בטון שלישי. הדוגמאות שנבחרו הן lǎo shī (מורה), děng yú (שווה ל), nǐ hǎo (שלום לך), xiě zì (לכתוב) ו-chǐ zi (סרגל). שימו לב שכאשר טון שלישי עוקב האחרי טון שלישי נוסף, הראשון מביניהם נהגה בטון שני כמו במילה nǐ hǎo אשר בפועל נהגית ní hǎo. בכתיבה עצמה לא משנים את הסימון, רק בדיבור.

טון רביעי

בקובץ הבא תמצאו חמישה צירופים הנפתחים בטון רביעי. הדוגמאות שנבחרו הן dà jiā (כולם), xiàng pí (מחק), hàn yǔ (סינית), zài jiàn (להתראות) ו-xiè xie (תודה).

על ההבדל בין zhōng wén ו-hàn yǔ

בפרק זה הכרנו שני כינויים סינים לשפה הסינית והם zhōng wén ו-hàn yǔ. בעוד משמעות המילים דומה כדאי לזכור כי המילה zhōng wén היא מונח בעל משמעות רחבה יותר אשר כולל את כלל הבטי השפה כגון דיבור וכתיבה, ואילו hàn yǔ מתייחס לשפה המדוברת בלבד. למעשה zhōng wén כולל את hàn yǔ (השפה המדוברת) ואת hàn zì (הסימניות הסיניות).